STRONA GŁÓWNA   pliki cookie   O SZKOLE   KONTAKT
Gimnazjum nr 16
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Zebranie z rodzicami

Zebranie wychowawców z rodzicami odbędzie się:
09.09.2015 od godziny 1700
Konsultacje z nauczycielami dla rodziców odbędą się:
21.10.2015 od godziny 1630do godziny 1830


Serdecznie Zapraszamy.


[Dyrekcja]

Dopalacze - gdzie szukać pomocy

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW
>>KLIKNIJ<<


[Dyrekcja]

Stypendium

Stypendium może otrzymać uczeń, u którego dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza:
do 3o.09.2015 - 456,00 zł. netto,
od 01.10.2015-_ 514,00 zł. Netto
Bardzo proszę rodziców o odbiór wniosków w gabinecie pedagoga szkolnego.
Termin składania wniosków ( u pedagoga szkolnego) mija 15.09.2015r., również tych, które będą spełniały zwiększone kryterium dochodowe tj.514,00
Proszę o składanie wniosków, również tych rodziców, którym odmówiono stypendium w sezonie wakacyjnym ( nieznacznie przekroczony dochód.)


[pedagog szkolny M.Nowak]

Wyprawka szkolna

Uwaga rodzice !!!
Dofinansowanie zakupu podręczników
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016


W tym roku szkolnym pomoc kierowana jest dla uczniów:

1)słabowidzących
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-6


NIEZALEŻNIE OD DOCHODU.

Wniosek należy pobrać w gabinecie pedagoga szkolne. Wypisany dokument należy złożyć również u pedagoga do 8 września 2015 r.
Do wniosku należy dołączyć: fakturę ( na swoje, lub dziecka nazwisko), paragon, lub oświadczenie o zakupie.
Realizacja zwrotu kosztów zakupów podręczników, nastąpi do dnia 2015 ( zwrot kosztów zakupu -do 350zł.)


[pedagog szkolny M.Nowak]

OTWARTE WIFI W SZKOLE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI WiFi W GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH[Dyrekcja]

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się:

- we wtorek od 1430 do 1600
przez Dyrektora Szkoły

- w środę od 1430 do 1600
przez Wicedyrektora Szkoły


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach


Ostatnia aktualizacja :
Dzisiaj jest: