STRONA GŁÓWNA   pliki cookie   O SZKOLE   KONTAKT
Gimnazjum nr 16
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Dyrekcji z Rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych
odbędzie się 10 czerwca 2015 o godzinie 17 00 w świetlicy szkolnej.


[Dyrekcja

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE DLA WŁAŚCICIELI RESTAURACJI "DWOREK POD LIPAMI"Pragniemy serdecznie Państwu podziękować za bezinteresowną pomoc i okazane wsparcie naszym uczniom, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy innym.

Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... wtedy proste - dziękujemy- zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.


[Dyrekcja
uczniowie
nauczyciele wychowawcy]

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

Zasady rekrutacji uczniów do klas I
na rok szkolny 2015/2016


[Dyrekcja]

zgłoszenie / wniosek rekrutacyjny

Zgłoszenie ucznia / uczennicy z obwodu szkoły


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do Gimnazjum spoza obwodu szkoły


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do klasy sportowej o profilu piłka nożna / piłka siatkowa* test sprawności fizycznej ustalony przez trenera danej dyscypliny sportowej (załącznik 1 zasady rekrutacji uczniów do klas 1) zorganizowany będzie wówczas jeżeli liczba kandydatów do klasy o danym profilu przekracza 26 chętnych.


[Marcin]

Facebook

Została otwarta strona naszego gimnazjum na Facebooku.BEZPOŚREDNI LINK


[Marcin]

1 % podatku na szkołę

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na szkołę.

KRS: 0000031762
nr INP 500000044179
Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Konopnickiej w Katowicach
[Dyrekcja]

OTWARTE WIFI W SZKOLE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI WiFi W GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH[Dyrekcja]

Zebranie z rodzicami

Zebranie wychowawców z rodzicami odbędzie się:
w tym roku szkolnym już nie będzie zebrań z wychowawcami.
Konsultacje z nauczycielami dla rodziców odbędą się:
w tym roku szkolnym już nie będzie konsultacji.


Serdecznie Zapraszamy.


[Dyrekcja]

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się:

- we wtorek od 1430 do 1600
przez Dyrektora Szkoły

- w środę od 1430 do 1600
przez Wicedyrektora Szkoły


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach


Ostatnia aktualizacja :
Dzisiaj jest: