STRONA GŁÓWNA   pliki cookie   O SZKOLE   KONTAKT
Gimnazjum nr 16
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Ponawiamy nabór

Ponawiamy nabór do klas sportowych o profilu
piłka nożna oraz piłka siatkowa
na rok szkolny 2015/2016


[Dyrekcja]

Bezpieczne Wakacje


[Dyrekcja]

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

Zasady rekrutacji uczniów do klas I
na rok szkolny 2015/2016


[Dyrekcja]

zgłoszenie / wniosek rekrutacyjny

Zgłoszenie ucznia / uczennicy z obwodu szkoły


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do Gimnazjum spoza obwodu szkoły


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do klasy sportowej o profilu piłka nożna / piłka siatkowa* test sprawności fizycznej ustalony przez trenera danej dyscypliny sportowej (załącznik 1 zasady rekrutacji uczniów do klas 1) zorganizowany będzie wówczas jeżeli liczba kandydatów do klasy o danym profilu przekracza 26 chętnych.


[Marcin]

OTWARTE WIFI W SZKOLE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI WiFi W GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH[Dyrekcja]

Zebranie z rodzicami

Zebranie wychowawców z rodzicami odbędzie się:
w tym roku szkolnym już nie będzie zebrań z wychowawcami.
Konsultacje z nauczycielami dla rodziców odbędą się:
w tym roku szkolnym już nie będzie konsultacji.


Serdecznie Zapraszamy.


[Dyrekcja]

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się:

- we wtorek od 1430 do 1600
przez Dyrektora Szkoły

- w środę od 1430 do 1600
przez Wicedyrektora Szkoły


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach


Ostatnia aktualizacja :
Dzisiaj jest: